Представництво інтересів потерпілого та інших учасників кримінального провадження

У зв’язку із зростанням кількості кримінальних правопорушень, нерідко трапляються випадки, коли особа стає жертвою злочинного посягання. У зв’язку із цим, громадяни все частіше стикаються із наступними проблемами: як притягнути винну особу до відповідальності та добитись відповідного покарання для порушника, як стягнути матеріальну та моральну шкоду, спричинену кримінальним правопорушенням. Вирішення таких питань потребує участі особи (у якості потерпілого, цивільного позивача) у кримінальному провадженні.

Кожна особа, яка є учасником  кримінального провадження на досудовому слідстві чи під час розгляду справи у суді, має право на справедливий суд, що, зокрема, зазначається у  ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом

Безперечно, для того, щоб реалізувати зазначені права, необхідна правова допомога з боку адвоката, яку Вам пропонує ЮК «Вічинюк, Гламазда та Партнери».

Адвокати нашої компанії надають кваліфіковану та якісну правову допомогу заявнику, потерпілому, цивільному позивачу у кримінальному провадженні. Зокрема, в ряд послуг правозахисників нашої компанії входять: консультування, складення заяв про вчинення кримінальних правопорушень, написання цивільних позовів в рамках кримінального провадження, а також інших процесуальних документів, представництво інтересів на досудовому слідстві та у суді тощо.

Пам’ятайте, що зволікання із зверненням за правовою допомогою шкодить справедливому та об’єктивному розгляді справи, а, найголовніше, Вам.