Список суддів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом Загальних зборів Учасників

АСОЦІАЦІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ»

№ 3 від 25 листопада 2013 року

 

 

СПИСОК ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДДІВ

ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ 

ПРИ АСОЦІАЦІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ»

 

№п/н П.І.Б. Дата народ-ження Освіта Спеціальність Останнє місце роботи Загальний
трудовий стаж
Стаж роботи за спеціаль-ністю
1. Бойченко Марина Вікторівна 26.07.1982 р. Вища «Правознавство» Приватна юридична практика 9 р. 9 міс. 9 р. 9 міс.
2. Вічинюк Анатолій Аркадійович 15.09. 1963 р. Вища «Правознавство» Фізична особа-підприємець, приватна юридична практика 31 р. 10 міс. 15 р. 5 міс.
3. Вічинюк Максим Анатолійович 06.09.1989 р. Вища «Правознавство» Адвокат, директор ТзОВ «ЮК «Вічинюк, Гламазда та Партнери», голова «Адвокатського бюро Вічинюка» 3 р. 5 міс. 3 р.5 міс.
4. Гламазда Петро Володимирович 03.01.1988 р. Вища «Правознавство» Кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Східноєвро-пейського національного університету імені Лесі Українки 3 р. 3 міс. 3 р.3 міс.
5. Зелений Олександр Павлович 30.04. 1966 р. Вища «Правознавство» Адвокат, директор «Авокатського бюро Зеленого О.П.» 30 р. 11 р. 3 міс.
6. Тарасенко Олександр Всеволодович 08.04.1970 р. Вища «Правознавство» Директор  ТзОВ«Юридичне об’єднання захисту прав громадян «Гарант» 26 р. 21 р.
7. Чупринський Борис Олександрович 06.12.1965 р. Вища «Правознавство» Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу Східноєвро-єпейського національного університету імені Лесі Українки 28 р. 25  р.