Загальна інформація

ЮК «ВІЧИНЮК, ГЛАМАЗДА ТА ПАРТНЕРИ» рекомендує Вам в проектах договорів, які Ви маєте намір укласти, передбачати одним із пунктів: «Всі спори і розбіжності, що виникають між Сторонами із умов цього Договору, або у зв’язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, укладення, виконання, зміни, розірвання, порушення, припинення, визнання неукладеним, визнання недійсним, підлягають вирішенню у Постійно діючому третейському суді при Асоціації «Об’єднання юридичних компаній України» згідно з його Регламентом.»

Що це дає?

  • розгляд спору в строк, що не перевищує двох місяців;
  • рішення третейського суду не підлягає оскарженню і є остаточним відповідно до ст. 51 ЗУ «Про третейські суди»що виключає затягування розгляду справи шляхом оскарження прийнятого судом рішення;
  • самостійний вибір суддів із затвердженого списку;
  • рішення третейського суду є обов’язковим для виконання по всій території України згідно ст. 50 ЗУ «Про третейські суди».

Третейський суд?

ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ПРИ АСОЦІАЦІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ» здійснює свою діяльність у відповідності до ЗУ «Про третейські суди», Регламенту та Положення, є незалежним, недержавним, самостійним, постійно діючим третейським судом.

Юристи та адвокати нашої компанії входять до числа третейських суддів і в разі потреби можуть забезпечити Вас швидким та об’єктивним розглядом спорів.

ЮК “Вічинюк, Гламазда та Партнери”®. Всі права захищено.
ЮК “Вічинюк, Гламазда та Партнери”®. Всі права захищено.